Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
To the point

minifotoSerdecznie zapraszamy na wernisaż Wystawy Fotografii, który odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w Galerii Kobro (I p. pawilon A, budynek główny ASP, ul. Wojska Polskiego 121). Ekspozycję można będzie zwiedzać od 1do 24 czerwca 2018 r. Ostatniego dnia o godz. 18:00 odbędzie się uroczysty finisaż. W wystawie udział biorą:

 

 • Anna Bąk
 • Dagmara Bugaj
 • Artur Chrzanowski
 • Agnieszka Chojnacka
 • Marek Domański
 • Karolina Hałatek
 • Piotr Kotlicki
 • Łukasz Ogórek
 • Anita Osuch
 • Maciej Rawluk
 • Dominika Sadowska
 • Magdalena Żołędź

Kuratorem wystawy jest Anita Osuch. Oprawę graficzną przygotowali Krystian Berlak oraz Kamil Pietrzak.

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym Fotofestiwalowi.

***

„Spojrzenie, którym ogarniamy innego odsłania nas samych: podmiot stara się poznać przedmiot, ale tym samym zdradza się wobec niego”.
Georg Simmel, Most i drzwi

Fotografia przeżywa obecnie okres ekspansji nieporównywalny z niczym co zdarzyło się w historii mediów wizualnych do tej pory. U jego źródeł leżą głównie zwrot ikoniczny i rewolucja cyfrowa, która pociągnęła za sobą globalną demokratyzację obrazowania. To rozszerzenie pola, również w dziedziny innych mediów przyniosło kryzys tożsamości. Fotografowie zyskując nowe przestrzenie w sztukach wizualnych stracili monopol na swoje medium. Intuicyjnie wszyscy wiemy czym jest fotografia, jednak rozległość pól semantycznych i mnogość dyskursów utrudniają dotarcie do sedna.
Sformułowanie To the point (tłum. do sedna, do rzeczy) stosowane jest wówczas, gdy rozmowa staje się mętna lub kiedy jej uczestnicy tracą nią zainteresowanie. Wystawa ma za zadanie przywołać do porządku i sprowokować do dyskusji na temat istoty komunikacji, stać się platformą wymiany poglądów, nie tylko na temat fotografii. Skoncentrowanie uwagi na samym przebiegu tworzenia obrazów i znaczeń jest dobrą okazją do przyjrzenia się sobie i procesom, w których uczestniczymy, zarówno jako nadawcy jak i odbiorcy.

***

“The look, which we take at another person unveils us personally: the subject tries to get to know the object and at the same time displays itself to it.”
Georg Simmel, Bridge and door

The photography has recently been undergoing an enormous expansion incomparable to anything which ever occurred in the history of visual media. The origins of such phenomena may be found in the return of iconography and technological revolution, which gave rise to the global democratization of illustrating and picturing. Such expansion of the scope to other mediums resulted in the crisis of the identity. Having gained new space in visual arts the photographers at the same time somehow lost the monopoly on their original medium. Intuitively, we all seem to know what photography is, however the wide range of semantic fields and discourses hinders reaching the essence of it.

The phrase ‘To the point’ is used when the sense of the conversation begins to blur and the speakers start to lose interest in continuing it. The exhibition's main aim is to call to order and provoke the discussion on the basic idea and sense of communication. Its objective is also to become a point of view exchanging platform, not only on the topic of photography. The focus of the general attention on the process of designing the works of art itself and its meaning is a good opportunity to look into oneself and examine the processes which we participate in both as senders and receivers.

plakat