Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Konkursy Projekt pomnika Wito...
Projekt pomnika Witolda Pileckiego

miniBurmistrza Miasta Chrzanowa – Ryszarda Kosowskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej pomnika konnego rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie, którego planowaną lokalizacją posadowienia jest wewnętrzna tarcza ronda położonego w km 385+427 drogi krajowej nr 79 (skrzyżowanie ulicy Oświęcimskiej, Śląskiej i Księdza Skorupki.Celem konkursu jest uzyskanie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym projektu pomnika konnego upamiętniającego rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z najdzielniejszych żołnierzy Wojska Polskiego, uczestnika kampanii antybolszewickiej i obrońcy Warszawy z 1939 r., współzałożyciela konspiracyjnej organizacji wojskowej, ochotnika do obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, organizatora ruchu oporu wśród więźniów, symbolu męstwa i bohaterskiej postawy. 06.09.2013 rotmistrz Witold Pilecki został pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika przez ministra obrony narodowej.

Konkurs jest konkursem rzeźbiarskim, dwuetapowym, otwartym dla uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.

W I Etapie zainteresowane podmioty/osoby zgłaszają chęć udziału w konkursie, w sposób opisany szczegółowo w rozdziale VII -Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie. Poprawnie złożone zgłoszenia zostaną przedstawione Komisji Konkursowej, która po ich przeanalizowaniu zakwalifikuje do udziału w II Etapie konkursu nie więcej niż pięciu uczestników, biorąc pod uwagę ich portfolio i jakość proponowanych rozwiązań.

W II Etapie konkursu uczestnicy Ci przygotują prace konkursowe zgodne z wytycznymi opisanymi w rozdziale VIII - Zakres rzeczowy, forma opracowania i sposób prezentacji pracy konkursowej, które zostaną poddane ocenie, jak wskazano w rozdziale IX - Ocena prac konkursowych.

Koszt realizacji pomnika na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł brutto (sześćset tysięcy złotych brutto).

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

  • I nagroda w wysokości 20.000 zł
  • II nagroda w wysokości 12.000 zł
  • pozostali uczestnicy zaproszeni do Etapu II, którzy złożyli prace konkursowe zgodne z wytycznymi otrzymują nagrodę w wysokości 6 000,00 zł

Zgłoszenia do konkursu (Etap I) trwają do 27.08.2018 r. do godz. 17:00.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora: chrzanow.pl

plakat