Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Konkursy Konkurs na pomnik
Konkurs na pomnik

miniMiasto Poznań zaprasza do udziału w otwartym jednoetapowym Konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej zlokalizowany w Parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie najlepszego rozwiązania, który stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych oraz będzie odgrywał ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

Konkursem objęty jest teren w zachodniej części centrum miasta u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich/Towarowa, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego.

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub osoba, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w przeciągu 10 lat przed ogłoszeniem Konkursu; rzeźby, pomnika lub instalacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej, będącej upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób.

  • I nagroda – 30.000,00 zł
  • II nagroda – 20.000,00 zł
  • III nagroda – 15.000,00 zł
  • wyróżnienie – 5.000,00 zł
  • wyróżnienie – 5.000,00 zł
  • wyróżnienie –5.000,00 zł

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pomnika oraz kompletnej dokumentacji projektowej.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji: wykonanie pomnika/rzeźby, wykonanie dokumentacji projektowej, prace ziemne i budowlane) nie powinien przekroczyć kwoty 1 000 000 PLN brutto.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia, które zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu niniejszego Konkursu oraz negocjacji z Uczestnikiem konkursu, którego praca konkursowa została uznana za najlepszą, nie powinien przekroczyć kwoty 700 000 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy PLN brutto).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10.09. 2018 r.

Pozostałe informacje o konkursie dostępne są na:

bip.poznan.pl

poznan.pl

plakat