Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia TIU Harmonogram zimowej ...
Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019.

Terminy egzaminów:

Terminy egzaminów z przedmiotów ogólnoplastycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika,fotografia) oraz teoretycznych (wykłady Historia sztuki itp.) znajdują się w ogłoszeniach wydziałów: WRiDI, WMiR, WSW, WGiM