Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Mieszkanie dla studenta/absolwenta ASP

logo lodz kreuje minod 10 kwietnia 2019 roku do 6 maja 2019 roku Zarząd Lokali Miejskich przyjmować będzie wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, usytuowanych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.


Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci ostatniego roku szkół wyższych w Łodzi, oraz absolwenci szkół wyższych w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia;
  • studenci i absolwenci łódzkich szkół wyższych, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego lub zamianę lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Miasto Kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy wymaga pisemnej opinii rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej.

Druk wniosku można pobrać na stronie: zlm.lodz.pl

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kancelarii Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 lub przesłać drogą pocztową na adres al. Kościuszki 47, 90-440 Łódź (liczy się data stempla pocztowego). Wnioski niekompletne (bez wszystkich załączników) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela p. Anna Pawlak telefon: 42 628-70-03