Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna B Maciej Bohdanowicz

Galeria wykładowców

bohdanowicz_maciej

Wydział Sztuk Wizualnych
Maciej Bohdanowicz

Absolwent Wydziału Edukacji Wizualnej, obecnie pełni fukncję asystenta ad. Andrzeja Michalika w Pracowni Rysunku na Wydziale Sztuk Wizualnych. Zajmuje się fotografią i rysunkiem. Głównym obszarem zainteresowań jest kwestia prawdy w obrazie, jego wiarygodności i eksploracja możliwości manipulacji jego treścią.

http://maciejbohdanowicz.blogspot.com


Widoki z innego kraju (4), 2010 Widoki z innego kraju (2), 2010 Widoki z innego kraju (1), 2010
Ptaki Polski, gatunki wymarłe, 2010 Ptaki Polski, gatunki wymarłe, 2010 (widok na muzeum) Kompozycja unistyczna I, 2011
Freaks (7), 2011 Freaks (4), 2011