Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna T Joanna Trzcińska

Galeria wykładowców

mini

Wydział Malarstwa i Rysunku
Joanna Trzcińska

Studia na ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa.
Dyplom z wyróżnieniem w 1994 roku w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Hungera i pracowni rysunku prof. Leszka Rózgi.
Od ukończenia studiów zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i obiektem graficznym, oraz pracą dydaktyczną.
W 2018 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego.
Od grudnia 2018 prowadzi Pracownię Rysunku. Od Studium Do Eksperymentu na Wydziale Malarstwa i Rysunku.

www.joanna-trzcinska.pl