Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Wątki i sploty

mini118 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy „Wątki i sploty”. W ekspozycji udział biorą: Anita Osuch, Dagmara Bugaj, Marek Domański, Agnieszka Chojnacka, Dominika Sadowska, Maciej Rawluk, Michał Jankowski&Maciej Zakrzewski, Maciej Bohdanowicz, Artur Chrzanowski, Łukasz Ogórek&Małgorzata Górska-Ogórek, Anna Bąk&Weronika Bet. 18. Wystawa należy do programu Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi 2019 - "Nadprzyrodzone/Supernatural". Ekspozycje można zwiedzać do 21 lipca 2019 r.


Zapraszamy także na oprowadzenie autorskie, które odbędzie się 30 czerwca 2019 r. o godz. 15:00. Kuratorem wystawy jest dr Artur Chrzanowski. Identyfikacje graficzna przygotował Krystian Berlak

***

Wątek i splot to podstawa konstrukcji tkaniny, decydują o jej materialności oraz wytrzymałości. Z drugiej strony rozmaite sploty okoliczności oraz wątki losu łączą ludzi, wpływają na wybory życiowe lub narzucają rozwiązania. Niewątpliwie mają wpływ na przebieg i jakość naszego życia na każdym etapie, pozostają w pamięci, wywołują wspomnienia.

Prezentowane na wystawie prace stanowią interpretacje owych charakterystycznych dla obszaru tkaniny terminów – to wizualne opowieści ujęte w kontekst wzajemnych korelacji, poplątania, zbiegu okoliczności lub dokonanych wyborów. Niekiedy wynikają z osobistych doświadczeń, innym razem są przejawem obserwacji codzienności. Bywa, że te indywidualne bądź zbiorowe doświadczenia zawierają jakiś nadzwyczajny, nadprzyrodzony wręcz aspekt, który wymyka się spod kontroli i pozostaje poza zrozumieniem, a jego materializacja staje się fetyszem lub amuletem. Bywa, że nici losu, swobodne wątki, ciągi zdarzeń zaciskają się w sploty trudne do rozwiązania.

plakat