Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Arteterapia - warszt...
Arteterapia - warsztaty

mini1Zapraszamy na wykład i warsztat, który poprowadzi dr Anastasiya Tonkova z Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii. Spotkanie odbędzie się 23 maja o godz. 15.00 na w budynku Wydziału Sztuk Wizualnych, (ul. Franciszkańska 76/78) w sali 114.


Temat wykładu to „Metody dialogu za pomocą sztuk wizualnych w kontekście arteterapii jako twórczej formy komunikacji w procesie samorozwoju”

Będzie to krótki przegląd technik tworzenia obrazów w kontekście metod terapii artystycznej. Wykład ma pokazać w jaki sposób różnorodne techniki arteterapii mogą być przydatne w pracy pedagogów i artystów.

Wykładowi będzie towarzyszyć warsztat, podczas którego będzie można sprawdzić, w jaki sposób aktywność obrazkowa przyjmuje funkcje słów. Wykorzystane zostaną podstawowe zasady obowiązujące w metodach dialogu niewerbalnego jako formy komunikacji. Będzie to praca z formalnymi i treściowymi przekazami w pracy artystycznej.

Anastasiya Tonkova gości w Akademii w ramach programu Erasmus+

***

dr Anastasia Tonkova od 2012 r. jest starszym wykładowcą w Katedrze Malarstwa Muralu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Na tym samym uniwersytecie w 2006 r. ukończyła studia na specjalności malarstwo ścienne i edukacja artystyczna. W latach 2006-2008, dzięki wsparciu DAAD-Arts Scholarship, kontynuowała studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium w Niemczech, gdzie otrzymała tytuł magistra w dziedzinie terapii artystycznej. W swoich zainteresowaniach zawodowych skupia się na możliwościach interdyscyplinarnego połączenia środków wyrazu sztuk wizualnych, metod arteterapii i pracy pedagogicznej. Od 2012 roku jest członkiem Bulgarian Art Therapy Association. Anastasiya Tonkova prowadzi również różnorodne seminaria, szkolenia z zakresu pracy socjalnej, psychologii i psychiatrii. Jako artystka bierze udział w różnych twórczych projektach, wystawach i sympozjach w kraju i za granicą. Od 2012 roku Anastasia Tonkova jest członkiem Związku Artystów Bułgarskich (UBA), sekcja Malarstwo. Od 2013 r. jest członkiem zarządu UBA - Departament Veliko Tarnovo.

 logo eu erasmus