Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Helsinki 2019

mini14 czerwca 2019 r. o godz. o godz. 15:00 w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego w Finlandii odbędzie się wernisaż wystawy prac pedagogów Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Ekspozycja jest zorganizowana w ramach wydarzenia promującego Miasto Łódź i firmy z regionu łódzkiego. Wystawa będzie czynna do 4 lipca 2019 r. Serdecznie zapraszamy!

plakat