Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedry
 
 
 

Katedra Ubioru

Katedra Ubioru, działająca w ramach Wydziału Tkaniny i Ubioru, jest jedyną tego typu katedrą w wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce....
więcej

Kierownik Katedry- dr Piotr Suchocki

Studia I stopnia

Pracownia Projektowania Ubioru I
dr Magdalena Samborska

Pracownia Ubioru II
dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzw.
mgr Michał Szulc

Pracownia Projektowania Ubioru III
dr hab. Sylwia Romecka - Dymek
mgr Adrianna Grudzińska-Pham

Pracownia Ubioru Dzianego
dr Anna Kuźmitowicz

Pracownia Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej
dr hab. Katarzyna Wróblewska

Pracownia Kostiumu Teatralnego i Filmowego
dr Izabela Stronias
mgr Paulina Wojnar

Pracownia Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego
dr Piotr Suchocki
mgr Maja Bączyńska

Pracownia Projektowania Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego
dr Dorota Salska


Studia II stopnia

Pracownia Projektowania Ubioru I
prof. Barbara Hanuszkiewicz

Pracownia Ubioru II
dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzw.
mgr Michał Szulc

Pracownia Projektowania Ubioru III
dr hab. Sylwia Romecka - Dymek
mgr Adrianna Grudzińska-Pham

Pracownia Ubioru Dzianego
dr hab. Elżbieta Nawrocka-Staniecka, prof. nadzw.

Pracownia Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej
dr hab. Katarzyna Wróblewska

Pracownia Kostiumu Teatralnego i Filmowego
dr Izabela Stronias
mgr Paulina Wojnar

Pracownia Kształtowania Formy Ubioru (studia I i II stopnia)
dr hab. Dorota Sak, prof. nadzw.
mgr Anna Lejpold

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania (studia I i II stopnia)
dr Piotr Suchocki


Warsztaty Doświadczalne Katedry Ubioru
kierownik - Wanda Olejniczak;
mgr Bogumił Wiśniewski;
Lidia Walasik; Paweł Olejnik;
Tomasz Tomaszewski