Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedry
 
 

Katedra Teorii i Historii Sztuki

Katedra:

prof. Grzegorz Sztabiński, prof. zw. - kierownik katedry
prof. Ryszard Kluszczyński - prof. nadzw.
dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska - prof. nadzw.
dr Łukasz Sadowski - ad.
dr Kazimierz Piotrowski - ad.
dr Aleksandra Sumorok – ad.
dr Tomasz Załuski - ad.
dr Karolina Stanilewicz - ad.
mgr Małgorzata Dydel - lektor języka angielskiego
mgr Katarzyna Wolska - lektor języka angielskiego


Modelarnia

Janusz Grzelak - technik
mgr Sergiusz Teodorczyk - technik