Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia WMiR
Ogłoszenia Wydziałowe
Terminy egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/2019
Więcej…
 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji

na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie znajdują się pod adresem: www.rekrutacja.asp.lodz.pl