Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedry

Katedra Malarstwa

Kierownik: profesor Wojciech Leder
więcej

Pracownie:

Pracownia Malarskich Transpozycji Widzenia
profesor Janusz Antoszczyk

Pracownia Malarstwa Klasycznego
profesor Tomasz Chojnacki

Pracownia Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego
dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. nadzw.

Pracownia Formy Malarskiej
dr hab. Marek Czajkowski, prof. nadzw.

Pracownia Obrazu
dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. nadzw.

Pracownia Malarstwa Studyjnego
profesor Witold Kaliński

Pracownia Imperatywu Malarskiego
profesor Wojciech Leder

Pracownia Malarstwa, Inspiracje Rzeczywistością
dr Jarosław Lewera

Pracownia Semantyki Obrazu
dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. nadzw.

Pracownia Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych
profesor Piotr Stachlewski

Pracownia Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej
dr Aleksandra Ignasiak

Pracownia Technologii Malarstwa
dr Grzegorz Kalinowski

Pracownia Działań Artystycznych dla Wnętrz i Krajobrazu
profesor Marek Sak