Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Praktyczne informacje/ PRACTICAL INFORMATION
Sprawy studenckie / Student affairs
Więcej…
 
Zakwaterowanie / Accommodation
Więcej…
 
Posiłki / Meals
Więcej…
 
Koszty utrzymania / Cost of living
Więcej…
 
Pomoc materialna dla studentów / Student financial support
Więcej…
 
Ubezpieczenie / Insurance
Więcej…
 
Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach / Services and facilities for handicapped students
Więcej…
 
Baza dydaktyczna / Facilities
Więcej…
 
Mobilność międzynarodowa / International mobility
Więcej…
 
Informacje dla zagranicznych studentów wymiany / Information for foreign exchange students
Więcej…
 
Praktyki / Internships
Więcej…
 
Obiekty sportowe / Sport facilities
Więcej…
 
Koła naukowe / Student associations
Więcej…
 
*for English version scroll down each section