Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Studenci Kalendarz akademicki
Kalendarz akademicki
Kalendarz akademicki na rok 2018/2019
1. Czas trwania roku akademickiego 2018/2019 1 października 2018 r. – 30 września 2019 r.

 
2. Czas trwania semestru zimowego 1 października 2018 r. – 17 lutego 2019 r.
a) Zajęcia w semestrze zimowym 1 października 2018 r. - 27 stycznia 2019 r.
b) Termin rozliczania warunków do 8 stycznia 2019 r.
c) Zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna 28 stycznia 2019 r. – 6 lutego 2019 r.
d) Zimowa przedłużona sesja egzaminacyjna 8 lutego 2018 r. - 11 lutego 2019 r.
e) Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2019 r. - 17 lutego 2019 r.
f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym Przerwa świąteczna:
22 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.
Dni rektorskie:
31 października 2018 r. - 2 listopada 2018 r.

 
3. Czas trwania semestru letniego 18 lutego 2019 r. - 30 września 2019 r.
a) Zajęcia w semestrze letnim 18 lutego 2019 r. - 9 czerwca 2019 r.

W poniedziałek 15.04.2019 r. zajęcia odbywają się
wg planu piątkowego

b) Termin rozliczania warunków do 19 maja 2019 r.
c) Letnia podstawowa sesja egzaminacyjna 10 czerwca 2019 r. - 23 czerwca 2019 r.
d) Letnia przedłużona sesja egzaminacyjna 1 września 2019 r. - 3 września 2019 r.
e) Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 5 września 2019 r. - 13 września 2019 r.
f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze letnim Przerwa świąteczna:
19 kwietnia 2019 r. - 23 kwietnia 2019 r.
Dni rektorskie:
2 maja 2019 r.
Przerwa wakacyjna:
24 czerwca 2019 r. - 30 września 2019 r.

 

Kalendarz akademicki został opublikowany na podstawie Zarządzenia Rektora nr 6/2018 z dnia 26.01.2018 r.

Kalendarz akademicki - pobierz (.pdf)