Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia GIM
Ogłoszenia wydziałowe
Raport samooceny kierunku grafika.
Więcej…
 
Wydział Grafiki i Malarstwa - terminy egzaminów w semestrze zimowym 2018/2019 studia stacjonarne jednolite magisterskie.
Więcej…
 
Harmonogram dyplomów wrzesień 2018 – studia niestacjonarne
Więcej…
 
Protokół Komisji dopuszczającej do dyplomu - 04.09.2018 r. (Wydział GiM)
Więcej…
 
Protokół Komisji dopuszczającej do dyplomu - 20.08.2018 r. (Wydział GiM)
Więcej…
 
Harmonogram dyplomów czerwiec 2018 – studia niestacjonarne (Wydział GiM)
Więcej…
 
Protokół Komisji dopuszczającej do dyplomu (Wydział GiM)
Więcej…
 
Terminy dyplomów 2017/2018 i terminy składania tematów dyplomowych – studia niestacjonarne
Więcej…
 
Terminy dyplomów 2018/2019 i terminy składania tematów dyplomowych – studia stacjonarne.
Więcej…
 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji

na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie znajdują się pod adresem: www.rekrutacja.asp.lodz.pl


 

 
Formularze dla promotorów, prowadzących aneks, pracę teoretyczną i recenzentów prac dyplomowych.
Więcej…
 
SAMOUCZEK WIRTUALNEGO DZIEKANATU

Studencie!!!!

Pod tym adresem znajduje się “samouczek” do obsługi Wirtualnego Dziekanatu:
https://drive.google.com/open?id=0B1Xk2aiUjZzgZVFON0t5alZaeU0&authuser=0